Služby

Naša ambulancia

Čo robíme pre vaše zdravie?

Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb

Naše služby Cena
vyšetrenie na vlastnú žiadosť 10€
vyšetrenie pred nástupom do zamestnania 10€
odber krvi na vlastnú žiadosť 10€
vyšetrenie bez poistenia 20€
vyšetrenie nepríslušného pacienta 20€
doplatok za CRP (ak výkon nie je uhrádzaný zdravotnou poisťovňou) 7€
výpis zo zdravotnej dokumentácie 10€
vystavenie potvrdenia na rôzne účely 10€
vystavenie zdravotného preukazu 10€
Naše služby Cena
potvrdenie spôsobilosti na špecializovaný kurz 10€
potvrdenie spôsobilosti do predškolského zariadenia 5€
potvrdenie spôsobilosti do tábora, internát a pod. 10€
potvrdenie spôsobilosti pred pobytom v zahraničí 10€
potvrdenie spôsobilosti na štúdium 10€
potvrdenie spôsobilosti na vodičský preukaz 20€
potvrdenie spôsobilosti na zbrojný pas 30€
nastrelenie náušníc (podľa výberu náušníc) 20-30€
kopírovacie služby 1€/strana