O nás"Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia" Hérakleitos

MUDr. Martin Salčík

lekár


štúdium: Lekárska fakulta v Bratislave Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo, 2002-2009
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, atestácia v špecializačnom odbore pediatria

prax: 1. detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, 2009-2010
Oddelenie urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave , 2010-2016
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, od 2016

Erika Klenovičová

všeobecná sestra


štúdium: Stredná zdravotnícka škola v Bratislave, 2000-2004 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, 2010

prax: Oddelenie patologických novorodencov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, 2004-2019
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, od 2019